TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ MỚI TUYỂN

Một nhân viên bảo vệ mới tuyển vào thường có rất nhiều cảm xúc trái ngược. Họ vừa cảm thấy háo hức lại vừa cảm thấy lo ngại. Lo ngại và tự hỏi không biết nơi mình sắp làm việc sẽ như thế nào? Vì vậy, nếu không có sự quan tâm từ các cấp chỉ huy và đồng nghiệp họ dễ bị tổn thương tâm lý và dẫn đến bỏ cuộc. Bài viết này BẢO VỆ TRẤN BIÊN quy định rõ ràng về trách nhiệm của các cấp đối với Nhân viên bảo vệ mới tuyển.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ TUYỂN DỤNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ MỚI TUYỂN

Ngay khi kết thúc việc tuyển dụng và đào tạo kỹ năng cơ bản tại Văn phòng. Bước tiếp theo là đưa nhân viên bảo vệ mới xuống Mục tiêu. Ở công đoạn này, người cán bộ tuyển dụng phải có trách nhiệm thực hiện đúng và đủ các nhiệm vụ sau:

 1. Lập phiếu điều động và trao phiếu điều động cho nhân viên bảo vệ mới tuyển.
 2. Liên lạc với Đội trưởng Mục tiêu và/hoặc Chỉ huy khu vực để thống nhất thời gian, địa điểm đón nhân viên bảo vệ mới. Trách nhiệm của những chỉ huy trên là phải đón nhân viên mới tuyển đến Mục tiêu
 3. Phổ biến cho nhân viên bảo vệ mới biết về địa chỉ Mục tiêu hoặc Nhà đội. Hướng dẫn kỹ càng cho nhân viên biết rõ về địa chỉ này.
 4. Cung cấp tên và số điện thoại của người cán bộ quản lý tại Mục tiêu. Bao gồm cả Đội trưởng Mục tiêu và Chỉ huy khu vực.
 5. Phổ biến và giải thích cho nhân viên mới biết về thời gian và địa điểm nơi học việc
 6. Phổ biến cho nhân viên mới biết những quy định về tác phong đồng phục khi đến Mục tiêu học việc, làm việc.
 7. Cung cấp số điện thoại của chính mình cho nhân viên bảo vệ mới. Căn dặn những điều quan trọng.
 8. Sau khi nhân viên mới đã xuất phát. Phải liên lạc Đội trưởng Mục tiêu và/hoặc Chỉ huy khu vực để thông báo dự kiến thời gian nhân viên mới sẽ đến nơi.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỈ HUY MỤC TIÊU ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ MỚI TUYỂN

Chỉ huy mục tiêu nêu trong điều này được hiểu là Đội Trưởng Mục Tiêu và Chỉ Huy Khu Vực. Trong đó ĐTMT là người chịu trách nhiệm chính và CHKV là người điều hành. Trong trường hợp ĐTMT bận thì Ca trưởng có thể thay thế. Theo quy định của BẢO VỆ TRẤN BIÊN, các cấp chỉ huy có trách nhiệm như sau:

 1. Chủ động liên lạc kiểm tra lộ trình di chuyển của nhân viên mới. Hướng dẫn để nhân viên mới đến đúng địa chỉ.
 2. Ra đón nhân viên mới và đưa nhân viên về Mục tiêu hoặc Nhà Đội để ổn định chỗ ở.
 3. Trước khi đưa nhân viên bảo vệ mới vào mục tiêu học việc phải kiểm tra tác phong, đồng phục. Phổ biến cho nhân viên mới biết những Quy định về đồng phục của BẢO VỆ TRẤN BIÊN.
 4. Dẫn nhân viên đến các vị trí tại Mục tiêu. Kết hợp phổ biến nhiệm vụ chính của từng vị trí cho nhân viên biết.
 5. Phổ biến cho nhân viên bảo vệ mới biết về chỗ ăn uống, cách đặt mua thức ăn
 6. Tiến hành đào tạo hướng dẫn cho nhân viên mới về nhiệm vụ tại Mục tiêu. Trực tiếp đào tạo hướng dẫn hoặc cử người đào tạo. Nếu cử người phải theo dõi và kiểm tra.
 7. Sau khi đào tạo xong, sắp ca trực và vị trí trực cho nhân viên bảo vệ mới. Nguyên tắc phân công là làm việc tại các vị trí dễ trước khó sau.
 8. Tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân viên bảo vệ mới hòa nhập với Mục tiêu và các đồng nghiệp.

GHI NHỚ VỀ VIỆC TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN BẢO VỆ MỚI TUYỂN

Trong nỗ lực tìm kiếm, thu hút và giữ chân những nhân viên giỏi. Ngoài chế độ chính sách tốt thì rất cần sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp chỉ huy và đồng nghiệp. Một trong những điều quan trọng ấy là sự chào đón, tiếp nhận nhân viên mới vào vị trí làm việc.

Tiếp nhận nhân viên mới là việc rất nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất quan trọng. Nó không những thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn thể hiện năng lực của Chỉ huy.  Hãy giúp người mới hòa nhập ngay từ ngày đầu. Đón nhân viên một cách chu đáo sẽ tạo nên sự thiện cảm, trân trọng của nhân viên mới đối với chỉ huy.

Bài viết này quy định rõ ràng về trách nhiệm của các cấp đối với nhân viên bảo vệ mới tuyển. BẢO VỆ TRẤN BIÊN yêu cầu các bộ phận thực hiện nghiêm túc quy định này. Cán bộ, nhân viên nào không thực hiện đúng theo quy định này mà để xảy ra hậu quả sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy chế công ty.

 

Contact Me on Zalo
0849.95.85.85