KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Bài viết này quy định về Ký Hợp Đồng Lao Động với Nhân viên bảo vệ tại BẢO VỆ TRẤN BIÊN. Bài viết này sẽ giúp Người Lao Động hiểu rõ những quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc ký kết Hợp Đồng Lao Động.  Qua đó sẽ giúp Người lao động an tâm về quyền lợi và chủ động về nghĩa vụ của mình. Đồng thời, bài viết cũng quy định rõ cho từng cá nhân, bộ phận trong Bộ Máy Quản Lý BẢO VỆ TRẤN BIÊN hiểu rõ trách nhiệm của mình cho từng công đoạn thực hiện việc Ký Hợp Đồng Lao Động với Nhân viên bảo vệ trong toàn công ty.

KHI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Điều đầu tiên phải khẳng định rằng tất cả Người lao động vào làm việc tại BẢO VỆ TRẤN BIÊN sẽ được ký Hợp Đồng Lao Động (“HĐLĐ”) ngay trong ngày làm thủ tục tuyển dụng. Nghĩa là khi đồng ý tuyển Người lao động là BẢO VỆ TRẤN BIÊN có giao kết ngay HĐLĐ. Việc ký kết ngay HĐLĐ là thể hiện sự tôn trọng Pháp Luật về lao động. Đồng thời tôn trọng các thỏa thuận với Người lao động về việc làm và có trả công.

Nội dung HĐLĐ đã được đăng ký tại Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội. Trong Nội dung HĐLĐ hoàn toàn dựa trên các quy định của pháp luật lao động hiện hành. BẢO VỆ TRẤN BIÊN cam kết tuân thủ theo đúng pháp luật về lao động. Nghĩa vụ của BẢO VỆ TRẤN BIÊN là phải sắp xếp bố trí đúng công việc, trả lương theo đúng thỏa thuận. Đối với Người lao động thì được xác lập quyền lợi nhưng đồng thời cũng xác lập nghĩa vụ. Nghĩa vụ của Người lao động là phải làm việc và tuân thủ Nội Quy Lao Động.

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI BẢO VỆ TRẤN BIÊN

Các loại HĐLĐ của BẢO VỆ TRẤN BIÊN cũng tuân thủ theo đúng quy định pháp luật. Người lao động được quyền tự do lựa chọn loại Hợp Đồng Lao Động mà mình muốn ký. Các Cán bộ tuyển dụng BẢO VỆ TRẤN BIÊN có trách nhiệm hỏi và tư vấn cho Người lao động. Bạn được quyền cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn bất kỳ loại nào. Khi ký Hợp Đồng Lao Động với Nhân viên bảo vệ, BẢO VỆ TRẤN BIÊN có 3 loại hợp đồng lao động như sau:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Đây là hợp đồng mà BẢO VỆ TRẤN BIÊN và Người lao động không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Nghĩa là đến khi nào bạn muốn nghỉ thì bạn chỉ cần viết đơn báo trước 45 ngày làm việc là được nghỉ. Ưu điểm của loại hợp đồng này là bạn cứ an tâm làm việc cho đến khi bạn cảm thấy không muốn làm nữa. Nhược điểm của Hợp Đồng loại này là bạn phải báo trước 45 ngày.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Đây là hợp đồng mà trong đó BẢO VỆ TRẤN BIÊN và Người lao động có xác định thời điểm chấm dứt. Hiện nay BẢO VỆ TRẤN BIÊN đang duy trì các hợp đồng này trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Bạn được quyền chọn bao nhiêu tháng tùy bạn, nhưng phải từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Ví dụ ban có thể chọn ký 13 tháng hoặc 35 tháng tùy bạn. Ưu điểm của Hợp Đồng loại này là bạn chỉ phải báo trước 30 ngày nếu muốn nghỉ. Nhưng nhược điểm của Hợp Đồng loại này là bạn phải có lý do chính đáng khi nghỉ việc và có thể bị từ chối cho nghỉ.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

Đây là hợp đồng mà trong đó BẢO VỆ TRẤN BIÊN và Người lao động xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt dưới 12 tháng. Bạn được quyền chọn bao nhiêu tháng tùy bạn. Hợp đồng này thường dùng cho các bạn sinh viên làm thêm hoặc các bác hưu trí. Ưu điểm của Hợp Đồng loại này là bạn được linh hoạt sắp xếp công việc cá nhân mình. Nhưng nhược điểm của Hợp Đồng loại này là bạn có thể không được bố trí ổn định một chỗ. Đồng thời loại hợp đồng này thường đi kèm với thỏa thuận người lao động tự lo lấy Bảo Hiểm Xã Hội. Một số quyền lợi về cử đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ bị hạn chế.

TÓM LƯỢC DÀNH CHO BẠN

BẢO VỆ TRẤN BIÊNký Hợp Đồng Lao Động với Nhân viên bảo vệ ngay khi tuyển dụng. Nội dung HĐLĐ gồm đầy đủ những quy định theo Bộ Luật Lao Động. Nội dung HĐLĐ đã được đăng ký và chấp thuận của Phòng LĐTB&XH. BẢO VỆ TRẤN BIÊN có đầy đủ 3 loại HĐLĐ theo quy định của Luật. Người lao động được quyền lựa chọn loại HĐLĐ mà mình muốn ký. Mọi thông tin về Nội Quy Lao Động, Quy Chế Công Ty được đăng tải công khai trên website www.baovetranbien.com

Contact Me on Zalo
0849.95.85.85