QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG BẢO VỆ

Nếu bạn đang cân nhắc tìm kiếm một công ty bảo vệ, hãy tìm hiểu về BẢO VỆ TRẤN BIÊN. BẢO VỆ TRẤN BIÊN luôn hoan nghênh, chào đón mọi người đến làm việc tại công ty. Công ty sẽ cố gắng cao nhất để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Bạn sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để làm việc gắn bó với công ty. BẢO VỆ TRẤN BIÊN cam kết tuân thủ đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh. Công ty cũng cam kết nâng cao trách nhiệm xã hội trong việc tuyển dụng và quản lý nhân sự. Bình đẳng và không phân biệt đối xử với người lao động. Quy chế chính sách rõ ràng đối với việc tuyển dụng. Bài viết này là những ý chính của Quy định về tuyển dụng bảo vệ tại BẢO VỆ TRẤN BIÊN

Điều kiện, tiêu chuẩn trở thành nhân viên bảo vệ BẢO VỆ TRẤN BIÊN

Chất lượng nhân viên bảo vệ quyết định đến chất lượng sản phẩm dịch vụ của công ty. Vì vậy, điều kiện về tiêu chuẩn nhân viên bảo vệ sẽ phải theo chuẩn công ty. Theo Quy định về tuyển dụng bảo vệ, BẢO VỆ TRẤN BIÊN quy định tiêu chuẩn cơ bản của BẢO VỆ TRẤN BIÊN, như sau:

Tiêu chuẩn Nhân viên bảo vệ Nam:

  1. Độ tuổi: từ đủ 18 tuổi đến tối đa 59 tuổi;
  2. Chiều cao: tối thiểu 1,65 m trở lên;
  3. Cân nặng: tối thiểu 55 kg trở lên;
  4. Trình độ văn hóa: đạt trình độ trung học cơ sở;
  5. Phải có ngoại hình cân đối, ưa nhìn.

Tiêu chuẩn Nhân viên bảo vệ Nữ:

  1. Độ tuổi: từ đủ 18 tuổi đến tối đa 45 tuổi;
  2. Chiều cao: tối thiểu 1,53 m trở lên;
  3. Cân nặng: tối thiểu 43 kg trở lên;
  4. Trình độ văn hóa: đạt trình độ trung học cơ sở;
  5. Phải có ngoại hình cân đối, ưa nhìn;

Trường hợp ứng viên không đạt đầy đủ tiêu chuẩn

Nếu ứng viên thấp hơn 1 cm và/hoặc nhẹ hơn 1 kg là rơi vào trường hợp không đạt chuẩn. Trên tinh thần chào đón mọi người đến làm việc tại công ty và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động làm việc. Chúng tôi vẫn có thể sắp xếp công việc cho một số trường hợp. Vì vậy, theo quy định của BẢO VỆ TRẤN BIÊN thì nếu ứng viên xin tuyển không đủ tiêu chuẩn về độ tuổi, chiều cao, cân nặng, văn hóa, ở mức độ tương đối thì Trưởng Chi Nhánh hoặc Chỉ Huy Khu Vực được ủy quyền sẽ xem xét.

Trong trường hợp này Trưởng Chi Nhánh hoặc Chỉ Huy Khu Vực được ủy quyền sẽ căn cứ vào nhu cầu của khu vực, điều kiện thực tế của ứng viên để quyết định tuyển dụng hay không. Nếu quyết định tuyển dụng Trưởng Chi Nhánh hoặc Chỉ Huy Khu Vực sẽ chịu mọi trách nhiệm về quyết định của mình. Vận dụng linh hoạt Quy định về tuyển dụng bảo vệ là trách nhiệm của các cấp chỉ huy.

 

Contact Me on Zalo
0849.95.85.85