QUY ĐỊNH VỀ BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC

Nhiều bạn quan tâm đến Hồ Sơ Xin Việc của BẢO VỆ TRẤN BIÊN gồm những gì? Hồ sơ không đầy đủ có được tuyển dụng không? Có được phép bổ sung hồ sơ sau không? Không có Hồ sơ có được tuyển hay không? v.v. Trong khi một số bạn Quản lý Nhân Sự của BẢO VỆ TRẤN BIÊN vẫn chưa làm đúng việc phân loại và quản lý Hồ Sơ. Bài viết này quy định về bộ Hồ Sơ xin việc tại  BẢO VỆ TRẤN BIÊN và quy định về tuyển bảo vệ có hồ sơ và không có hồ sơ.

Hồ sơ xin việc là gì và gồm những gì?

Trước hết, chúng ta cùng nhận thức về bộ Hồ Sơ Xin Việc (HSXV). Theo quan điểm của BẢO VỆ TRẤN BIÊN, bộ HSXV là tập hợp các tài liệu liên quan đến người xin việc nhằm chứng minh cho Nhà Tuyển Dụng biết mình đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công việc. Thực tế thì trong các quy định của Pháp luật, chưa có hướng dẫn nào quy định chi tiết về bộ HSXV gồm có những gì? Tại các Hiệu sách hay Cửa hàng tạp hóa đang bán những mẫu hồ sơ xin việc mẫu. Người xin việc chỉ việc đến mua về, điền đủ thông tin, xin đóng dấu xác thực, xong là có bộ hồ sơ đầy đủ.

Bộ Hồ sơ xin việc vào Bảo vệ BẢO VỆ TRẤN BIÊN

Căn cứ vào những mẫu Hồ Sơ Xin Việc bán ngoài thị trường. Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan. BẢO VỆ TRẤN BIÊN chúng tôi quy định danh mục các giấy tờ cần thiết cho bộ Hồ sơ như sau:

Riêng Sơ Yếu Lý Lịch là 2 bản, còn lại mỗi thứ một bản, gồm có:

  1. Sơ Yếu Lý Lịch (SYLL). Các bản SYLL này phải được khai đầy đủ và phải được xác nhận của địa phương trong khoảng thời gian không quá 6 tháng. (Tính đến ngày nộp hồ sơ)
  2. Giấy Khám Sức Khoẻ (cũng có nơi gọi là Phiếu Khám Sức Khỏe). Bản này phải do bệnh viện cấp Quận/Huyện cấp, phải có mộc tròn của bệnh viện trong vòng 06 tháng gần nhất;
  3. Bản Xác Minh Nhân Sự hoặc là Bản Xác Nhận Hạnh Kiểm. Một trong hai mẫu này đều có trong các hồ sơ bán sẵn. Trường hợp không có các bạn có thể liên hệ với Quản Lý Nhân Sự BẢO VỆ TRẤN BIÊN để được hướng dẫn. Nếu có rồi các bạn phải đền thông tin rồi xin cơ quan công an địa phương xác nhận. Khoảng thời gian không quá 6 tháng, tính đến ngày bạn nộp hồ sơ.
  4. Đơn Xin Việc. Bản này thì đơn giản, các ứng viên có thể viết tay hoặc đến Văn phòng chúng tôi có mẫu để các bạn viết. Bản này có hoặc không có dấu mộc của địa phương đều được chấp nhận.
  5. Bản sao có chứng thực các chứng chỉ, bằng cấp, bàng lái xe .v.v (nếu có). Nếu không chứng thực bạn phải mang theo bản gốc để đối chiếu,
  6. Bản sao CMND và bắt buộc phải có bản gốc kèm theo để đối chiếu.

Trường hợp Hồ Sơ không đầy đủ theo quy định

Trong trường hợp Hồ sơ ứng viên không đầy đủ theo quy định nêu trên. Bị thiếu một đến hai giấy tờ nhưng những giấy tờ thiếu đó không quá quan trọng. Ví dụ:  Đơn xin việc, bản sao hộ khẩu, …. Trong trường hợp như vậy, nhìn vào ý thức, thái độ của ứng viên, Nhân viên tuyển dụng sẽ xin ý kiến Trưởng Chi Nhánh.

Nếu Trưởng Chi Nhánh hoặc Chỉ Huy Khu Vực được ủy quyền đồng ý tuyển mới được tuyển dụng. Đồng thời, ứng viên phải làm cam kết bổ sung những hồ sơ còn thiếu. Thời hạn cho phép bổ sung không quá hai tuần. Cán bộ tuyển dụng phải theo dõi, đôn đốc việc bổ sung này.

Trong trường hợp Hồ sơ của ứng viên thiếu Sơ Yếu Lý Lịch hay CMND. Trường hợp này theo Quy định về bộ Hồ Sơ xin việc sẽ đưa vào diện trường hợp chưa có Hồ sơ

Trường hợp chưa có Hồ sơ

Theo Quy chế của Công ty, BẢO VỆ TRẤN BIÊN sẽ không tuyển nhân viên mà không có bộ Hồ sơ. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho Người lao động thì BẢO VỆ TRẤN BIÊN sẽ xem xét trong một số trường hợp. Vì vậy, theo Quy định về bộ Hồ Sơ xin việc trong bài viết này, BẢO VỆ TRẤN BIÊNtuyên bố sẽ chỉ tuyển dụng những người chưa có Hồ sơ khi và chỉ khi có đủ ba điều kiện sau:

  • 1). Điều kiện thứ nhất: Phải có người bảo lãnh. Người bảo lãnh phải là nhân viên đang làm việc cho BẢO VỆ TRẤN BIÊN ít nhất đã được một tháng.
  • 2). Điều kiện thứ hai: Phải có bản gốc Chứng Minh Nhân Dân hoặc Căn Cước Công Dân. Đồng thời ứng viên cam kết bổ sung đầy đủ hồ sơ trong thời gian không quá 2 tuần kể từ ngày được tuyển dụng.
  • 3). Điều kiện thứ ba: Trưởng Chi Nhánh (hoặc Chỉ Huy Khu Vực được ủy quyền) là người quyết định tuyển dụng những người chưa có Hồ sơ. Người quyết định phải căn cứ vào nhu cầu của khu vực, điều kiện thực tế của ứng viên và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về quyết định của mình.

Thực hiện Quy định về bộ Hồ Sơ xin việc

Trên đây là những nội dung quan trọng của Quy định về bộ Hồ Sơ xin việc. Quy định này sẽ được áp dụng cho toàn thế BẢO VỆ TRẤN BIÊN. Bất cứ chi nhánh, văn phòng nào cũng phải thực hiện duy trì đúng quy định này. Chỉ có Tổng Giám Đốc công ty mới có quyền thay đổi quy định này.

Contact Me on Zalo
0849.95.85.85