QUY ĐỊNH VỀ HỌC VIỆC VÀ TÌM HIỂU CÔNG VIỆC TẠI MỤC TIÊU

Bạn là người vừa được tuyển dụng vào BẢO VỆ TRẤN BIÊN. Bạn có thể đã trả qua một lớp đào tạo bởi BẢO VỆ TRẤN BIÊN hoặc ở một trung tâm đào tạo. Bây giờ là lúc bạn có mặt tại Mục tiêu để chuẩn bị thực hiện những công việc bảo vệ. Trước hết, bạn sẽ phải học việc tại Mục tiêu mà bạn được cử đến. Bài viết này Quy định về học việc và tìm hiểu công việc tại Mục tiêu. Tất cả những gì được viết ở đây là quy định của công ty mà bạn phải tuân thủ. Xin chào mừng bạn đã đến với BẢO VỆ TRẤN BIÊN.

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ HỌC VIỆC TẠI MỤC TIÊU

Tất cả bảo vệ mới được tuyển vào BẢO VỆ TRẤN BIÊN đều phải học việc tại Mục tiêu. Quy định này là bắt buộc và bạn phải chấp hành. Dù trước đó bạn đã được đào tạo, hoặc bạn là người nhiều năm kinh nghiệm bảo vệ. Đây là hoạt động để BẢO VỆ TRẤN BIÊN đánh giá thực tế khả năng, năng lực của bạn. Thời gian học việc nhanh hay chậm tùy thuộc vào năng lực và ý thức của bạn.

Thời gian học việc đối với nhân viên mới tuyển là từ 1-3 ngày. Mỗi ngày học việc được hiểu là 8 tiếng. Nếu bạn là người kinh nghiệm và nhanh nhẹn thì thời gian học việc của bạn được rút ngắn. Ngược lại, nếu bạn chưa nắm bắt hết công việc thời gian học việc của bạn phải kéo dài, nhưng không quá 3 ngày.

Phương pháp học việc là đến từng vị trí để học hỏi về nhiệm vụ và cách làm. Trách nhiệm của những người đang trực là phải hướng dẫn cho nhân viên mới. Bạn sẽ được học từ vị trí dễ trước, khó sau. Trách nhiệm của Chỉ huy Mục tiêu là phải sắp xếp cho bạn vào các vị trí học việc và trực tiếp hoặc cắt cử nhân viên phổ biến cho bạn. Khi bạn đã chắc chắn biết làm việc, bạn mới được sắp ca vào trực. Đây là Quy định về học việc và tìm hiểu công việc tại Mục tiêu mang tính bắt buộc.

QUY ĐỊNH VỀ TÌM HIỂU CÔNG VIỆC TẠI MỤC TIÊU

Quy định về tìm hiểu công việc tại Mục tiêu là áp dụng cho những bạn được điều động từ Mục tiêu này đến Mục tiêu khác. Quy định này sẽ chỉ áp dụng cho lần đầu chuyển đến Mục tiêu mới. Nếu bạn đã từng làm việc tại Mục tiêu thì không cần áp dụng quy định này. Tìm hiểu công việc là để đảm bảo chắc chắn nắm bắt được công việc phải làm tại Mục tiêu. Chỉ khi nào bạn chắc chắn biết rõ những nhiệm vụ quan trọng tại Mục tiêu bạn mới đủ điều kiện để bắt tay làm việc.

Thời gian tìm hiểu công việc được BẢO VỆ TRẤN BIÊN quy định là từ 1 đến 2 tiếng. Trường hợp Mục Tiêu có tính chất phức tạp, hoặc trình độ nhân viên còn hạn chế thì thời gian tìm hiểu công việc có thể kéo dài hơn nhưng không vượt quá 4 tiếng.

Phương pháp tốt nhất cho tìm hiểu công việc là đi nhận ca sớm hơn thời gian quy định. Khoảng thời gian đến sớm là bạn dành để tìm hiểu công việc. Trách nhiệm của chỉ huy mục tiêu là phải thông báo thời gian bạn có mặt để tìm hiểu công việc. Đồng thời chỉ huy mục tiêu phải trực tiếp hoặc bố trí, sắp xếp người hướng dẫn công việc cho bạn. Trách nhiệm của những nhân viên đang trực tại Mục tiêu phải vừa làm vừa hướng dẫn công việc cho bạn mới đến.

NHỮNG LƯU Ý KHI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ HỌC VIỆC VÀ TÌM HIỂU CÔNG VIỆC TẠI MỤC TIÊU

Khi học việc và tìm hiểu công việc phải mang mặc đầy đủ đồng phục như đi làm việc. Bạn phải có người hướng dẫn kèm cặp liên tục. Không được để người học việc, người tìm hiểu công việc trực một mình tại vị trí. Trong thời gian học việc và tìm hiểu công việc nhân viên không được chấm công, tính lương.

Chỉ huy Mục Tiêu có trách nhiệm sắp xếp thời gian học việc, tìm hiểu công việc cho nhân viên. Phân công người hướng dẫn công việc cho nhân viên. Khi nào nhân viên mới đến đã nắm bắt được công việc thì mới được sắp ca trực. Chỉ huy Mục Tiêu chịu trách nhiệm trước chỉ huy cấp trên khi đồng ý phân công ca trực cho nhân viên đi trực chính thức.

Trong trường hợp đã hết thời gian học việc, hoặc tìm hiểu công việc mà nhân viên mới đến chưa nắm được việc thì cán bộ trực tiếp có quyền trả nhân viên về cấp trên.

Trên đây là những Quy định về học việc và tìm hiểu công việc tại Mục tiêu của BẢO VỆ TRẤN BIÊN. Trong quá trình làm việc nếu có bất cứ điều gì thắc mắc các nhân viên hãy gọi về Nhân sự khu vực mình. Hoặc gọi trực tiếp đến Hotline của công ty 1900 633 838 nhấn phím 4 để được giải đáp.

Contact Me on Zalo
0849.95.85.85