NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA BẢO HIỂM

Tham gia Bảo hiểm tại BẢO VỆ TRẤN BIÊN là quyền lợi chung của Người lao động. Tất cả Người lao động khi kí HĐLĐ với BẢO VỆ TRẤN BIÊNđều có quyền tham gia các loại bảo hiểm theo luật định. Bài viết này quy định về việc tham gia Bảo hiểm tại BẢO VỆ TRẤN BIÊN. Trong đó có quyền được tham gia. Thủ tục tham gia. Trách nhiệm của các cấp trong việc thực hiện đăng ký tham gia bảo hiểm cho Người lao động. Thông qua quy định này, BẢO VỆ TRẤN BIÊN luôn đặt quyền lợi của nhân viên lên hàng đầu.

QUY ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tất cả nhân viên ký HĐLĐ chính thức đều được tham gia bảo hiểm xã hội theo Luật BHXH. Bảo Hiểm Xã Hội là chính sách xã hội của Nhà nước, là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập. BHXH đảm bảo một nguồn chi phí cho người lao động khi bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Đồng thời BHXH hỗ trợ khi thất nghiệp, tuổi già, tử tuất. Tham gia Bảo hiểm tại BẢO VỆ TRẤN BIÊNđược quy định như sau:

Đối với nhân viên bảo vệ:

Tất cả Nhân viên bảo vệ ký HĐLĐ làm việc lâu dài cho công ty đều được tham gia BHXH. Đối với nhân viên là người đang hưởng hưu trí thì không cần tham gia BHXH. Để xác định bạn muốn tham gia BHXH bạn cần điền vào giấy đề nghị theo mẫu của công ty. Trưởng chi nhánh hoặc Chỉ huy khu vực được ủy quyền căn cứ vào nguyện vọng của nhân viên và mức độ hoàn thành công việc của nhân viên để đề xuất cho nhân viên tham gia bảo hiểm sau khi hết thời gian thử việc.

Đề xuất của Trưởng chi nhánh hoặc Chỉ huy khu vực được lập thành văn bản theo mẫu. Văn bản này được gửi lên Trưởng Phòng Nhân Sự duyệt. Sau đó chuyển cho cán bộ Nhân sự phụ trách Bảo hiểm thực hiện các thủ tục khai báo và tham gia bảo hiểm cho nhân viên.

Đối với nhân viên văn phòng

Nhân viên văn phòng sau khi hết thời gian thử việc là được tham gia BHXH. Tuy nhiên, nếu nhân viên văn phòng có nguyện vọng tham gia bảo hiểm ngay trong thời gian thử việc vẫn có thể được công ty chấp nhận. Trong trường hợp muốn tham gia sớm hơn quy định có thể làm đề xuất gửi lên Trưởng Phòng Nhân Sự duyệt để được tham gia ngay trong thời gian thử việc. Sau đó chuyển cho cán bộ Nhân sự phụ trách Bảo hiểm thực hiện các thủ tục khai báo và tham gia bảo hiểm cho nhân viên.

TỶ LỆ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tỷ lệ đóng Bảo hiểm của BẢO VỆ TRẤN BIÊN áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành, như sau:

 • Công ty đóng: 21,5%, trong đó:
  • Bảo hiểm xã hội: 17%
  • Bảo hiểm y tế: 3%
  • Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
  • Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 0,5%
 • Người lao động đóng : 10,5%, trong đó:
  • Bảo hiểm xã hội: 8%
  • Bảo hiểm y tế: 1,5%
  • Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

Lưu ý: Tỷ lệ đóng bảo hiểm nêu trên có thể thay đổi từng năm theo quy định của Luật BHXH. Mức tiền lương đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng áp dụng do Chính phủ công bố hàng năm.

TRÁCH NHIỆM KHAI BÁO TĂNG, GIẢM BHXH VÀ QUẢN LÝ GIAO NHẬN SỔ BHXT, THẺ BHYT

Công ty cử ra duy nhất một người trực tiếp thực hiện việc khai báo tăng, giảm BHXH hàng tháng. Người phụ trách này có trách nhiệm thực hiện việc khai báo tăng khi tăng và khai báo giảm khi giảm. Đồng thời, Người phụ trách Bảo hiểm có trách nhiệm nhận và quản lý sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm. Việc giao nhận đến tay nhân viên phải được thực hiện theo quy định trong bài viết này.

Quy trình các bước khai báo tăng Bảo Hiểm Xã Hội

 1. Người muốn tham gia BHXH lập bản đăng ký theo mẫu có sẵn rồi gửi đến TCN/CHKV
 2. Trưởng Chi Nhánh / Chỉ huy khu vực cho ý kiến rồi Gửi về Nhân sự
 3. Quản lý Nhân sự khu vực tiếp nhận bản đăng ký, trình Tp Nhân sự ký và gửi đến Nhân viên phụ trách BHXH
 4. Nhân viên phụ trách BHXH thực hiện việc khai báo tăng với Cơ quan BHXH

Quy trình các bước khai báo giảm Bảo Hiểm Xã Hội

 1. Quản lý Nhân sự khu vực nào có người nghỉ việc phải lập tức cập nhật lên hệ thống. Nếu thiếu sót phải chịu trách nhiệm
 2. Nhân viên phụ trách BHXH có trách nhiệm chủ động truy cập hệ thống báo nghỉ của Nhân sự và chủ động khai báo giảm BHXH với Cơ quan Bảo hiểm
 3. Nhân viên phụ trách BHXH thực hiện các biểu mẫu, thủ tục và Hoàn thành việc chốt sổ bảo hiểm với Cơ quan BHXH

Quản lý và giao nhận Sổ Bảo Hiểm, Thẻ Bảo Hiểm Y Tế

Nhân viên phụ trách BHXH chịu mọi trách nhiệm về:

 • Nhận Thẻ Bảo Hiểm Y Tế, Sổ Bảo Hiểm Xã Hội từ cơ quan Bảo Hiểm
 • Giao Thẻ Bảo Hiểm Y Tế, Sổ Bảo Hiểm Xã Hội đến tay Người lao động

Phương pháp giao Thẻ Bảo Hiểm Y Tế đến Người lao động

 • Những nhân viên làm việc ở gần Văn phòng Công ty thì về Văn phòng nhận Thẻ Bảo Hiểm Y Tế
 • Những nhân viên làm việc ở những Mục tiêu xa Văn phòng thì giao Thẻ Bảo Hiểm Y Tế qua Quản Lý Nhân Sự. Quản Lý Nhân Sự chuyển tới Nhân viên qua Chỉ huy khu vực hoặc Cán bộ giám sát.
 • Việc giao nhận Thẻ Bảo Hiểm Y Tế được quy định nên trên phải lập sổ ký nhận. Sổ ký nhận của cá nhân nào người đó lập sổ. Quản lý nhân sự ký nhận từ Nhân viên phụ trách bảo hiểm. Chỉ huy khu vực / Giám sát ký nhận từ Nhân sự. Nhân viên bảo vệ ký nhân tự Chỉ huy khu vực / Giám sát.

Cá nhân nếu làm mất mát, thất thoát phải chịu trách nhiệm trước công ty.

KẾT LUẬN VỀ VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM TẠI BẢO VỆ TRẤN BIÊN

Trên đây là những quy định về tham gia Bảo hiểm tại BẢO VỆ TRẤN BIÊN. Công ty bảo vệ BẢO VỆ TRẤN BIÊN cam kết thực hiện đóng bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật. Bảo vệ quyền lợi của người lao động khi kí kết hợp đồng lao động chính thức. Tuy nhiên, nếu người lao động có nguyện vọng không tham gia thì BẢO VỆ TRẤN BIÊNkhông bắt buộc.

Ngoài quy định về việc Tham gia Bảo hiểm tại BẢO VỆ TRẤN BIÊN. Mọi thông tin khác về Nội Quy Lao Động, Quy Chế Công Ty được đăng tải công khai trên website www.baovetranbien.com để người lao động dễ tra cứu thông tin, cụ thể QUY CHẾ NỘI BỘ BẢO VỆ TRẤN BIÊN.

Contact Me on Zalo
0849.95.85.85