Những quy định khi Nhân viên Bảo Vệ làm việc tại các Mục tiêu

Khi làm việc tại Mục tiêu, nhân viên bảo vệ chúng ta phải tuân thủ rất nhiều các Quy định. Trong số những quy định ấy, một phần đến từ Khách hàng (người thuê chúng ta đến làm việc). Nhưng phần lớn là những quy định đến từ Công ty dịch vụ bảo vệ. Công việc bảo vệ thực ra không khó nếu bạn hiểu biết các quy định của nó. Nhiều bạn do không hiểu quy định nên làm sai, bị khiến trách, nhắc nhở. Sau đó bạn đã tưởng mình không phù hợp với nghề bảo vệ, nhưng thực ra do bạn không hiểu quy định mà thôi! Khi hiểu nó rồi bạn sẽ thấy công việc bảo vệ thực ra rất đơn giản! Bài viết này là những quy định khi Nhân viên Bảo Vệ làm việc tại Mục tiêu.

Trước khi vào nội dung bài viết, xin lưu ý anh em đây không phải là nhiệm vụ mà là quy định. Là một công ty bảo vệ chuyên nghiệp, công ty nào cũng phải có các quy định, quy trình để đảm bảo tính nghiêm túc, trật tự và thống nhất. Thực tế cho thấy, công ty nào càng quy củ, rõ ràng, thì công ty ấy càng chuyên nghiệp. Bài viết này sẽ giúp cho anh em Bảo vệ tại BẢO VỆ TRẤN BIÊN biết mà thực hiện cho đúng. Đối với anh em không làm cho BẢO VỆ TRẤN BIÊN có thể tham khảo. Nếu anh em ta không hiểu những quy định này, có thể anh em sẽ gặp rủi ro trong công việc. Phần in nghiêng là phần diễn giải, bình luận, hoặc giải thích của chúng tôi.

NHỮNG QUY ĐỊNH KHI NHÂN VIÊN BẢO VỆ LÀM VIỆC TẠI MỤC TIÊU

1). Thay đổi vị trí trực khi đang trực

Thay đổi vị trí khi đang trực hay còn gọi là hoán đổi vị trí khi đổi vị trí khi đang trực. Việc này được thực hiện ở rất nhiều Mục tiêu/Công ty. Một số Chỉ huy cho rằng việc hoán đổi như vậy sẽ giúp anh em bảo vệ đỡ nhàm chán và đỡ buồn ngủ. Có anh Chỉ huy cho rằng hoán đổi như vậy để san sẻ gánh nặng cho một vị trí nào đó. Bởi vì trong một Mục tiêu, thường có vị trí này vất vả nhiều việc hơn vị trí kia! Tuy nhiên, việc thay đổi hay hoán đổi này cần phải có quy định cụ thể. Nếu không quy định chặt chẽ sẽ bị lạm dụng và mang lại kết quả tiêu cực.

Tại BẢO VỆ TRẤN BIÊN, Quy định về Thay đổi / Hoán đổi vị trí khi đang trực, như sau:

Trong khi làm việc nhân viên bảo vệ trực ở vị trí nào thì phải ở vị trí đó cho đến hết ca trực. Nhân viên chỉ được thay đổi vị trí trong 2 trường hợp sau đây:

1). Việc thay đổi vị trí là có được ghi trong bản mô tả nhiệm vụ. Mỗi lần thay/hoán đổi phải ghi vào sổ Nhật Ký Ca Trực. Nếu trong bản mô tả nhiệm vụ không thể hiện việc thay đổi/hoán đổi vị trí thì nhân viên bảo vệ nhất định không di chuyển đến vị trí khác. Xem thêm: Những quy định về bàn giao ca trực cho ca sau

2). Do người ca trưởng đang điều hành ca trực chỉ định việc thay đổi. Nếu không phải Ca trưởng đang trực, hoặc Đội trưởng điều động thì nhất định không được bỏ vị trí mình đến vị trí khác.

Giải thích: Tại sao lại quy định như vậy?

Thứ nhất là để ngăn ngừa Nhân Viên Bảo Vệ tự rời bỏ vị trí mình để qua vị trí khác, hoặc đi chỗ khác chơi.

Thứ hai mỗi vị trí bảo vệ đều có chức năng, nhiệm vụ của riêng mình. Ai làm việc ở vị trí nào thì sẽ gắn trách nhiệm của mình với vị trí đó. Việc thay đổi vị trí sẽ ảnh hưởng đến Phương Án Bảo Vệ hoặc ảnh hưởng đến kết quả làm việc. Một bạn làm việc rất tốt nhưng đổi qua bạn khác lại làm rất tệ thì sẽ ảnh hưởng kết quả chung.

Thứ ba là đã từng xảy ra câu chuyện như sau: Bạn A đang trực ở vị trí số 1 đây là vị trí có nhiều tài sản có giá trị. Bạn B trực ở vị trí số 2, cả hai bạn đều là Nhân Viên. Bạn B đi qua chỗ bạn A rồi bảo A di chuyển qua vị trí của B. Do bạn A không biết gì nên làm theo. B nhanh chóng thực hiện hành vi trộm cắp tại vị trí của A. Sau đó B lại quay về đổi trả vị trí cho A. Cuối cùng, phát hiện ra có sự mất mát tại vị trí của A. Căn cứ vào lịch trực và bảng phân công vị trí thì bạn A là người phải chịu trách nhiệm. Bởi vì sự việc xảy ra tại vị trí và trong ca trực của A. 

Vì vậy, theo những quy định khi Nhân viên Bảo Vệ làm việc tại Mục tiêu thì BẢO VỆ TRẤN BIÊN cấm tự ý hoán đổi vị trí khi đang trực!

2). Khi đang trực được điều đi tăng cường hỗ trợ vị trí khác

Trong mục tiêu có nhiều vị trí mà một trong số các vị trí đó có sự cố, hoặc cần được hỗ trợ, thì Ca Trưởng trở lên có quyền điều động nhân viên ở vị trí khác đến để hỗ trợ, phối hợp giải quyết.

Trường hợp Mục tiêu xảy ra hỏa hoạn, trộm cắp, gây rối, đánh lộn hoặc các sự cố an ninh nghiêm trọng khác thì các vị trí gần nhất phải chủ động đến hỗ trợ mà không cần có sự điều động của Ca trưởng, trừ trường hợp việc rời bỏ vị trí của mình có thể gây nguy hại tới an ninh, an toàn cho Mục tiêu.

Giải thích:

Khác với quy định số 1 là “thay/hoán đổi vị trí”. Tức là bạn này đổi chỗ làm việc cho bạn kia. Trong quy định số 2 này là rời bỏ vị trí mình để đến hỗ trợ cho vị trí khác. Đến để cùng vị trí khác xử lý sự cố, sự vụ nào đó. Tuy nhiên, bạn phải xác định sự việc nào thì cần đi hỗ trợ? Khi nào thì được đi? Nếu ai cũng tự ý rời đi dẫn đến chỉ một sự việc nhỏ mà 3,4 vị trí cùng đến! Trong khi bạn đi như vậy, vị trí bạn sẽ bỏ trống nên rất dễ bị kẻ gian hành động

Vì thế, theo quy định khi Nhân viên Bảo Vệ làm việc của BẢO VỆ TRẤN BIÊN chia làm 2 trường hợp.

Trường hợp thứ nhất phải có 2 điều kiện, đó là đã “có sự cố” xảy ra và “Ca Trưởng điều động”. Đây thường là những sự cố nhỏ nên phải xác định cần bao nhiêu người hỗ trợ? và đó là những vị trí nào? Trong trường hợp này, hãy nhớ rằng phải được Ca trưởng điều động chứ bạn không tự ý đi đến! 

Trường hợp thứ hai là rơi vào “trường hợp khẩn cấp”. Đây là sự cố nghiêm trọng như: hỏa hoạn, trộm cắp đột nhập, có người đến gây rối, xảy ra đánh lộn .v.v. Trong trường hợp này thì không cần sự cho phép của Ca trưởng, bắt buộc các vị trí phải tập trung về để hỗ trợ, xử lý. Tuy nhiên, bạn được phép KHÔNG ĐI nếu bạn đang trực ở vị trí bảo vệ quan trọng mà nếu bạn đi sẽ ảnh hưởng lớn đến an ninh, an toàn của Mục tiêu.

3). Huy động lực lượng tăng cường cho Mục tiêu

Trong mọi trường hợp Mục tiêu xảy ra sự cố nghiêm trọng như: hỏa hoạn, trộm cắp, gây rối, đánh lộn, đình công hoặc các sự cố nghiêm trọng khác thì các nhân viên bảo vệ dù đang nghỉ ngơi ở nhà cũng phải lập tức đến mục tiêu để hỗ trợ. Các Ca trưởng, Đội trưởng có quyền gọi điện thông báo và yêu cần bạn đến hỗ trợ. Nhân viên đến tăng cường hỗ trợ sẽ được chấm công, tính lương. Nhân viên nào cố tình không đến sẽ bị kỷ luật.

Giải thích: Khi Mục tiêu “xảy ra sự cố”, dù bạn không trong ca trực, bạn đang ở nhà, đang ngủ nghỉ, hoặc đang nghỉ phép, nghỉ không lương cũng phải nhanh chóng có mặt để phối hợp hỗ trợ cho đồng nghiệp. Chúng ta đến vì đạo đức nghề nghiệp, vì tinh thần trách nhiệm với Mục tiêu, tinh thần hỗ trợ đồng đội mình. Bù lại, Công ty sẽ chấm công, tính lương hoặc khen thưởng cho bạn. Điều này đã được BẢO VỆ TRẤN BIÊN thể hiện trong những quy định khi Nhân viên Bảo Vệ làm việc tại Mục tiêu. 

4). Chịu trách nhiệm pháp lý về nhiệm vụ được giao tại vị trí

Nhân viên bảo vệ làm việc tại vị trí nào thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vị trí đó. Trách nhiệm bao gồm: sự sơ suất, sự lơ là, sự thiếu trách nhiệm, sự sai sót các quy định và nhiệm vụ của vị trí. Nhân viên phải chịu trách nhiệm tại vị trí đó từ vào nhận ca cho đến khi hết ca trực của mình.

Chỉ huy các cấp phải chịu trách nhiệm pháp lý với vị trí mình đảm nhiệm.

Chỉ huy cấp trên chịu trách nhiệm liên đới nếu cấp dưới làm sai.

Giải thích cho điều này

Bạn phải chịu trách nhiệm mọi mặt trong ca trực của mình tại vị trí mình. Nếu bạn làm sai dẫn đến hậu quả, hoặc làm hư, làm hỏng, làm mất do cố ý hoặc sơ suất … bạn đều phải chịu trách nhiệm. Phạm vi trách nhiệm của bạn theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Vì thế,  hãy nhớ rằng không làm thì thôi, đã làm là phải tận tân, trách nhiệm. Bởi nếu sơ suất bất cẩn để xảy ra sự cố thì bạn là người đầu tiên chịu trách nhiệm.

Tham khảo thêm: Những công việc của người Đội Trưởng Mục tiêu cần phải làm

Nói về Trách nhiệm của chỉ huy

“Chỉ huy cấp trên chịu trách nhiệm liên đới nếu cấp dưới làm sai”. Có nghĩa là khi có sự cố, sự vụ xảy ra. Ai là chỉ huy cấp trên đều phải chịu trách nhiệm liên quan. Tùy theo cấp độ mà chỉ huy sẽ chịu trách nhiệm theo mức độ khác nhau.Ví dụ: Ca trưởng sai thì Đội trưởng trực tiếp chịu một phần. Chỉ huy khu vực cũng chịu nhưng phần nhỏ hơn Đội trưởng. Trưởng chi nhánh chịu nhỏ hơn chút nữa. Người nào càng gần thì người đó ảnh hưởng càng lớn, do đó chịu trách nhiệm càng lớn.

Trong công việc, Ca trưởng chịu trách nhiệm trong ca của mình. Đội trưởng chịu trách nhiệm đội của mình. Chỉ huy khu vực chịu trách nhiệm khu vực mình. Trưởng chi nhánh chịu trách nhiệm trong chi nhánh mình. Trưởng phòng chịu trách nhiệm phòng mình. Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm mọi mặt về kết quả công việc, sự cố, kỷ luật .v.v.

Điều này nói lên rằng anh là Chỉ huy thì anh phải có trách nhiệm quản lý, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, đào tạo, hướng dẫn … cho cấp dưới của mình. Nếu anh không làm như trên hoặc buông lỏng, chủ quan thì khi có chuyện anh cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. Những quy định khi Nhân viên Bảo Vệ làm việc tại Mục tiêu của BẢO VỆ TRẤN BIÊN là vậy!

5). Việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ là công việc của những cán bộ, chỉ huy các cấp. Cấp trên sẽ đào tạo cho các cấp dưới, cấp dưới tuân theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Ca trưởng đào tạo cho nhân viên trong ca. Đội tưởng đào tạo cho Ca trưởng và Nhân viên trong đội. Chỉ huy khu vực đào tạo cho các Đội trưởng, Ca trưởng, Nhân viên. Cứ như vậy theo phân cấp mà thực hiện. Đây là những quy định khi Nhân viên Bảo Vệ làm việc,

Hàng ngày, mỗi khi đến kiểm tra các chỉ huy phải kết hợp đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên, gồm:

  1. Những yêu cầu, quy định của khách hàng,
  2. Cuốn sổ tay nhân viên bảo vệ
  3. Bản mô tả nhiệm vụ tại vị trí,
  4. Phương án bảo vệ của Mục tiêu,
  5. Các Nội quy, Quy chế, Quy định của công ty,

Trách nhiệm của chỉ huy là phải liên tục đào tạo hướng dẫn cho cấp dưới. Sao cho, người chưa biết gì trở thành biết một ít. Người biết ít trở thành biết nhiều. Người đã biết nhiều trở thành biết nhiều hơn.

Ngoài nội dung đào tạo theo phương pháp “cầm tay chỉ việc” nêu trên. Nhân viên bảo vệ phải có trách nhiệm tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo do Khu vực, Chi nhánh hoặc Công ty tổ chức.

Phân tích:

BẢO VỆ TRẤN BIÊN xác định việc đào tạo hiệu quả nhất vẫn là đào tạo trực tiếp tại Mục tiêu. Dùng chính những yêu cầu và quy định của khách hàng làm nội dung đào tạo. Tiếp đến là dùng cuốn sổ tay chứa đựng đầy đủ những hướng dẫn cơ bản cho bảo vệ. Kế đến là bản mô tả nhiệm vụ của từng vị trí. (Nếu vị trí nào chưa có bản mô tả này thì bắt buộc phải thiết lập nó ngay). Kế tiếp là phương án bảo vệ của Mục tiêu? Sau cùng là các Nội quy, Quy chế, Quy định của công ty. Có thể nói, những tài liệu này rất phổ biến và phải dùng đến hàng ngày. Nhưng nếu không được đào tạo, phổ biến thường xuyên thì nhân viên sẽ quên, làm không đầy đủ, làm sai.

Một nhân viên bảo vệ dù có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ loại giỏi mà không được đào tạo 5 nội dung trên thì cũng không thể làm tốt nhiệm vụ tại Mục tiêu. Thực hiện nhiệm vụ theo 5 nội dung trên là những quy định khi Nhân viên Bảo Vệ làm việc tại Mục tiêu.

6). Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Người hoàn thành nhiệm vụ là người không để xảy ra những sai sót trong công việc mình làm nhưng đồng thời phải là người tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định, yêu cầu của công ty đề ra.

Giải thích cho điều này:

Ở quy định thứ 6 này BẢO VỆ TRẤN BIÊN nói rất ngắn gọn nhưng nghĩa của nó lại rất rộng. Nói một cách dễ hiểu thì bạn phải cùng lúc không có sai sót và tuân thủ nội quy công ty.

Không có sai sót ở đây nghĩa là bạn làm tốt những yêu cầu, quy định của khách hàng. Bạn làm tốt nhiệm vụ của vị trí đang canh gác. Bạn có thể được khách hàng hài lòng, khen ngợi. Nhưng nếu bạn lại đang mang mặc trang phục sai quy định. Hoặc, bạn chỉ làm tốt yêu cầu của khách hàng mà không làm theo yêu cầu của công ty – vậy thì bạn không phải là “người hoàn thành nhiệm vụ”.

Thực tế có một số bạn đang sai nhưng thấy khách hàng không nói gì nên bạn tưởng rằng mình đang đúng. Điều đó là SAI. Một số khác được khách hàng yêu mến nên tưởng rằng mình đang hoàn thành nhiệm vụ. Thực tế như vậy là CHƯA ĐÚNG! Mặc dù được khách hàng hài lòng, yêu mến, tin tưởng, là tiêu chí đánh giá hàng đầu của người hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hãy nhớ rằng bạn phải làm đúng và làm đủ. Tức là không để xảy ra những sai sót và tuân thủ các quy định của Công ty.

Đó là những quy định khi Nhân viên Bảo Vệ làm việc tại Mục tiêu. Hãy bình luận ở bên dưới nếu bạn có ý kiến khác.

Contact Me on Zalo
0849.95.85.85